Våra danser 2022

Steg 1

V.38Easy Love, Feeling Kinda Lonely
V.39Country Party AB
V.40Repetition
V.41Love ain’t
V.42Obsesion AB
V.43Repetition
V.44Glass of wine
V.45 A dance with my stranger
V.46Repetition
V.47Repetition

Steg 2

V.38Bottom of the bottle ,Storm and stone
V.39Stomp like this
V.40Repetition
V.41Til the neons gone
V.42Repetition + förra terminens danser
V.43Times are tough
V.44Mama & Me
V.45Sweet Ireland
V.46Easy Love + Repetition
V.47Repetition + Avslutningsdans

Steg 3

V.38Sweet Ireland , Dance without a partner
V.39Dim the lights
V.40Repetition
V.41Hasta la vista
V.42Repetiton + förra terminens danser
V.43I’ve seen it all
V.44Portland cha
V.45 Slow Burn
V.46Repetition
V.47Repetition + Avslutningsdans