Våra danser hösten 2023

OBS! V. 43 Söndag 29/10 har vi uppehåll i vår kursverksamhet.

Grundkurs (Ödsmål och Sibräcka)

V.37 J Ho AB och Mamma Maria
V.38 Country Bump
V.39 Repetition
V.40 Love Ain’t
V.41 I Get High
V.42 Repetition
V.44 Amigos
V.45 Glass Of Wine
V.46 Repetition
V.47 Repetition

Steg 1

V.37 Imelda’s Way
V.38 Let It Bay-Be
V.39 Repetition
V.40 Nothing Left
V.41 We Know
V.42 Repetition
V.43 A Little Close For Comfort
V.44 Mr Postman 
V.45 Repetition
V.46 Repetition

Steg 2

V.37 Give Me Your Tempo och recap på Crowded Mind från förra terminen
V.38 We’re Good to Go
V.39 Repetition
V.40 New Friends
V.41 Get Rollin’
V.42 Repetition
V.44 Kill The Spiders
V.45 Mustang Sally
V.46 Repetition
V.47 Repetition

Steg 3

V.37 Devil in a Dress och Her Waltz
V.38 The Sphinx
V.39 Repetition
V.40 Break Into My Heart
V.41 Irish Boots
V.42 Repetition
V.43 Rhythm Of My Show
V.44 Twist & Turns
V.45 Repetition
V.46 Repetition + bonus